Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

REGULAMIN KLASYFIKACJI GENERALNEJ CYKLU TRIATHLON ENERGY 2024

 

1. Organizatorem głównym cyklu Triathlon Energy 2024 jest Energy Events Sp.z o.o. Sp.k.

2. Niniejszy regulamin przedstawia zasady klasyfikacji zawodników w klasyfikacji generalnej cyklu Triathlon Energy 2024 na poszczególnych dystansach i w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. W ramach cyklu Triathlon Energy 2024 zostanie przeprowadzonych 5 imprez:

  • 2 czerwca 2024 - Lublin (woj. lubelskie)
  • 28 lipca 2024 – Gniewino (woj. pomorskie)
  • 11 sierpnia 2024 – Chełmża (woj. kujawsko - pomorskie)
  • 25 sierpnia 2024 - Mrągowo (woj. warmińsko - mazurskie)

4. W końcowej klasyfikacji generalnej cyklu Triathlon Energy 2024 zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej trzy imprezy cyklu LOTTO Triathlon Energy 2024.

5. Sklasyfikowani zostaną tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy dokonali rejestracji na wszystkie starty z tego samego konta (login i adres e-mail) w serwisie www.timerecords.pl

6. W przypadku zawodników, którzy ukończą więcej niż trzy imprezy cyklu Triathlon Energy 2024, do klasyfikacji generalnej zostaną zaliczone trzy najlepsze wyniki punktowe.

7. Zasady przyznawania punktów na poszczególnych dystansach za każdy start:

DYSTANS 1/8 IM

punkty zawodnika = (czas zwycięzcy w sekundach / czas zawodnika w sekundach) x 200 punktów

DYSTANS 1/4 IM

punkty zawodnika = (czas zwycięzcy w sekundach / czas zawodnika w sekundach) x 400 punktów

8. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decyduje wynik z ostatniej rywalizacji zawodników, w której porównywani zawodnicy startowali.

9. Klasyfikacja generalna dla każdego dystansu zostanie przygotowana w następujących kategoriach:

Dystans 1/8 IM:

K, M - klasyfikacja generalna kobiet / mężczyzn
KAG1, MAG1 (16 - 19 lat)
KAG2, MAG2 (20 - 24 lat)
KAG3, MAG3 (25 - 29 lat)
KAG4, MAG4 (30 - 34 lat)
KAG5, MAG5 (35 - 39 lat)
KAG6, MAG6 (40 - 44 lat)
KAG7, MAG7 (45 - 49 lat)
KAG8, MAG8 (50 - 54 lat)
KAG9, MAG9 (55 - 59 lat)
KAG10, MAG10 (60 - 64 lat)
KAG 11, MAG11 (65 - 69 lat)
KAG 12, MAG12 (70 i więcej lat)

Dystans 1/4 IM:

K, M - klasyfikacja generalna kobiet / mężczyzn
K1, M1 (18 - 29 lat)
K2, M2 (30 - 39 lat)
K3, M3 (40 - 49 lat)
K4, M4 (50 - 59 lat)
K5, M5 (60 - 69 lat)
K6, M6 (70 i więcej lat)

10. Klasyfikacja OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi, co oznacza, że zawodnik lub zawodniczka nagrodzony w klasyfikacji generalnej OPEN nie otrzymuje nagrody w swojej kategorii wiekowej.

11. Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej odbędzie się podczas zakończenia cyklu Triathlon Energy. Organizator nie przewiduje przesyłania nagród drogą pocztową. Odbiór nagród jest możliwy tylko podczas zakończenia cyklu Triathlon Energy przez osoby sklasyfikowane na miejscach 1-3 lub przez osoby posiadające pisemne upoważnienie do odbioru nagrody.

12. W terminie 5 dni od zakończenia każdej imprezy organizator będzie publikował aktualną klasyfikację generalną cyklu Triathlon Energy 2024 (na stronie www.TimeRecords.pl w zakładce Klasyfikacja) wraz z informacją na stronie cyklu. Reklamacje dotyczące klasyfikacji przed ostatnią imprezą cyklu organizator przyjmuje wyłącznie pisemnie  na adres mailowy do dnia 21 sierpnia 2024 roku. Reklamacje złożone po tym terminie, w szczególności podczas ceremonii dekoracji nie będą rozpatrywane.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., decyzja Energy Events Sp. z o.o. Sp.k. jest w kwestii klasyfikacji generalnej ostateczna.

14. W przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu jednej lub więcej imprez w organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w nineijszym regulaminie. 

Partner Tytularny Cyklu

Partner Główny

Official Time Keeper

Patron medialny cyklu

Organizator