Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI SZTAFET LEKARSKICH

W TRIATHLONIE W RAMACH LOTTO TRIATHLON ENERGY SKARSZEWY - STAROGARD GDAŃSKI 2020

 

I. ORGANIZATORZY MISTRZOSTW POLSKI LEKARZY W TRIATHLONIE

1. Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.
2. Komisja Kultury i Sportu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
 

II. CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako dyscypliny sportu i formy ruchu wśród lekarzy.
2. Wyłonienie najlepszych lekarzy w Polsce sztafet lekarskich w triathlonie na dystansie 1/4 i 1/8 IM.

 

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 7.06.2020 (niedziela)
2. Start i strefa zmian T1 znajdować się będzie nad jeziorem Borówno w Skarszewach na terenie ośrodka Borówno, strefa zmian T2 przy stadionie miejskim im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim.
3. Meta, strefa finiszera, strefa małego kibica znajdować się będą na stadionie im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
4. Biuro zawodów będzie się znajdować na hali sportowej OSiR, obok stadionu miejskiego w Starogardzie Gdańskim
 

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Szczegółowy program imprezy znajduje się w dziale Program imprezy
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.
 

V. DYSTANS I TRASA
1. Impreza zostanie rozegrana zostanie na dystansach 1/4 Ironman (0,95-45-10,55) i 1/8 Ironman (0,475-22,5-5,25).
2. Spodziewana temperatura wody ok. 16-18°C. Głębokość jeziora do 8 m. Start z wody. Dystans 1/4 IM zostanie rozegrany na 1 pętli (950 m), a dystans 1/8 IM na połowie pętli (475 m). W przypadku, kiedy temperatura wody będzie poniżej 16 stopni start w piankach będzie obowiązkowy. W przypadku temperatury wody powyżej 23 stopni organizator nie zaleca startu w piankach, zawodnicy startujący w piankach czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Rower na dystansie 45 km lub 22,5. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask sztywny obowiązkowy na całej trasie kolarskiej do momentu odwieszenia roweru. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Dystans 1/4 IM - 45 km. Dystans 1/8 IM - 22,5 km. Na trasie rowerowej zawodnicy są zobowiązani do poruszania się prawą stroną jezdni oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Bieg – zależnie od dystansu 5,25 km lub 10,55 km. Oznaczenia trasy biegowej co 1km. Pomiar trasy GPS. Na trasie biegowej numer startowy musi być umieszczony z przodu pod groźbą dyskwalifikacji.
5. Wyrzucanie śmieci poza wyznaczone przez organizatora strefy zrzutu karana będzie karą czasową.
6. Namiot kar umieszczony będzie w strefie zmian T2 w oznaczonym miejscu.
7. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny na dystansie 1/4 IM i 3 godziny na dystansie 1/8 IM.

 

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na hali OSiR w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich
2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone w dziale Program imprezy
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Karta zawodnika jest konieczna wyłącznie w przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną. Instrukcja jak pobrać kartę zawodnika.
4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania prawa wykonywania zawodu lekarza. W przypadku braku prawa wykonywania zawodu organizator zastrzega prawo do weryfikacji zawodnika w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP.

 

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana oraz napoje izotoniczne, a na mecie dodatkowo owoce.
 

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu, mety oraz w strefie zmian.
 

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Wyścigi zostaną rozegrane na dystansie 1/8 i 1/4 Ironmana
2. Wyścigi zostaną rozegrane w kategorii Sztafet Lekarskich na dystansie 1/8 i 1/4. Wśród sztafet prowadzona będzie klasyfikacja sztafet męskich, damskich i mieszanych, z zastrzeżeniem że do rywalizacji zgłosi się conajmniej 5 sztafet na danym dystansie. W przypadku mniejszej lub równej ilości sztafet prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja OPEN.

XI. NAGRODY
1. Pierwsze trzy sztafety na dystansach 1/4 i 1/8 otrzymają medale Mistrzostw Polski Lekarzy (złote, srebrne i brązowe). Klasyfikacja sztafet męskich, damskich i mieszanych prowadzona będzie pod warunkiem zgłoszenia się do rywalizacji conajmniej 5 sztafet na danym dystansie. W przypadku mniejszej lub równej ilości sztafet prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja OPEN.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w Mistrzostwach Polski Lekarzy w triathlonie jest posiadanie w dniu startu ważnego prawa wykonywania zawodu lekarza.
2. Aby sztafeta została sklasyfikowana w Mistrzostwach Polski Lekarzy wszyscy trzej członkowie sztafety muszą posiadać w dniu startu prawo wykonywania zawodu lekarza.
3. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnik zobowiązany jest do okazania prawa wykonywania zawodu lekarza. W przypadku braku prawa wykonywania zawodu lekarza organizator zastrzega prawo do weryfikacji uprawnień zawodnika w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP.

 

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do TRIATHLON ENERGY Starogard Gdański Mistrzostwa Polski Lekarzy będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.TriathlonEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu ZGŁOSZENIA, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 1 dzień.
4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
9. Obowiązuje limit uczestników 100 sztafet na wszystkich dystansach.
10. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
11. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
12. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 4.06.2020 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
13. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy do dnia 24.05.2020, a także ma prawo przenieść opłatę startową na inną imprezę z cyklu TRIATHLON ENERGY 2020 do dnia 26.05.2019. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z dłuższego na krótszy (1/4IM na 1/8IM) zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu na dłuższy (z 1/8IM na 1/4IM) zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dystans krótszy, a aktualnej opłaty startowej za dystans dłuższy. W celu zlecenia zamiany dystansów lub przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę z cyklu TRIATHLON ENERGY 2020 wystarczy wysyłać maila na adres   . Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
14. Zawodnik może również przekazać / odsprzedać pakiet innemu zawodnikowi. Za zmianę zawodnika na każdym dystansie biuro zawodów pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 pln. Aby odsprzedać pakiet wystarczy po zalogowaniu się do systemu zgłoszeniowego wysłać do organizatorów wiadomosć z informacją o przekazaniu swojego pakietu innej osobie podając imię, nazwisko i rok urodzenia tej osoby. Osoba, która przejmuje pakiet musi założyć swoje konto w systemie zgłoszeniowym, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia za przekazany pakiet startowy pomiędzy zawodnikami. Przekazanie pakietu możliwe jest do 14 dni przed imprezą , opłata administracyjna jest pobierana w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Opłatę ponosi zawodnik przejmujący pakiet startowy.
15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.

XV. WPISOWE
1. W zawodach TRIATHLON ENERGY obowiązują opłaty startowe. Wysokość opłat podane jest w dziale Opłaty startowe
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.
3. Podczas rejestracji należy dokonać płatności online przez system PayU.
4. Zawodnik ma prawo odsprzedać swój pakiet startowy innej osobie najpóźniej 14 dni przed startem imprezy. Informację taką należy przesłać na adres mailowy organizatora podając imię, nazwisko i rok urodzenia osoby przejmującej pakiet. Opłata administracyjna w wysokości 20 pln jest pobierana od zawodnika przejmującego pakiet startowy.
5. W przypadku zgłoszeń po 2 czerwca 2020 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
8. W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona w całości na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.

 

XVI. DEPOZYT
1. Depozyt dla Uczestników znajdować się będzie w pobliżu wejścia do strefy zmian T1 w oznakowanym miejscu. Odbiór rzeczy z depozytu przy wejściu do strefy T2.
2. Depozyt czynny będzie w dniu Imprezy w godzinach określonych w Programie imprezy.
3. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone naklejką z numerem startowym. Worki oraz naklejki dostarcza Organizator w pakiecie startowym.
4. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
5. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
6. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
7. Rzeczy nie odebrane z depozytu trafią do magazynu organizatora. Ich odbiór będzie możliwy osobiście po umówieniu się z organizatorem lub poprzez przesłanie przesyłką kurierską na koszt uczestnika.
 

XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów
 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 

XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „TRIATHLON ENERGY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.
 

XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 10:30.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, pamiątkowy upominek, bon na posiłek po zawodach oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal i certyfikat
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.
6. Orgnizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie imprezy spowodowane z winy Uczestnika.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie imprezy.
9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczejących imprezę.
10. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
11. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
12. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe i czepki. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych i czepkach grozi dyskwalifikacją zawodnika
13. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez sztafetę oznacza zgubienie pałeczki sztafetowej i jest równoznaczne z dyskwalifikacją sztafety.
14. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez zawodnika równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika, z powodu na brak możliwości kontroli przebycia wszystkich punktów kontrolnych.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator rozstrzyga wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.
17. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
18. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Partner Tytularny Cyklu

Sponsor Lotto Triathlon Energy

Patron medialny cyklu

Organizator